دی ۳۰, ۱۳۹۶

۹۷۰×۹۰
ساسانیان
  • شمشیر طلا ساسانی

    [ad_1] عموما پادشاهان دوره ساسانی را با شمشیری آویخته از کمربند و در شمایل مردی پیروز در میدان به تصویر م ...

    [ad_1] عموما پادشاهان دوره ساسانی را با شمشیری آویخته از کمربند و در شمایل مردی پیروز در میدان به تصویر می کشند. این شمشیر آهنی با غلاف چوبین و رویه طلایی، نمونه پر زرق و باشکوهی از شمشیرهای دوره ساسا ...

    بیشتر بخوانید