دی ۳۰, ۱۳۹۶

۹۷۰×۹۰
دوره اشکانی
  • نقش برجسته مرد ایستاده

    [ad_1] این نقش برجسته سنگی ناکامل، محصولی از ظهور مجدد زیبایی شرقی در هنر اشکانی است. سبک ساخت این نقش بر ...

    [ad_1] این نقش برجسته سنگی ناکامل، محصولی از ظهور مجدد زیبایی شرقی در هنر اشکانی است. سبک ساخت این نقش برجسته، نمونه بارزی از ویژگی های مجسمه سازی، تمرکز بر روی جزئیات خطوط و به خصوص ارائه دقیق و قابل ...

    بیشتر بخوانید